Αναγνωρίζοντας την ισορροπία μεταξύ της Ελευθερίας και της Υπευθυνότητας

Η ελευθερία χωρίς την υπευθυνότητα καταλήγει σε μια κατάσταση καταστροφικής αναρχίας. Η υπευθυνότητα χωρίς την ελευθερία καταλήγει στη σκλαβιά, στη φυλάκιση του ανθρώπινου πνεύματος.

Μια ιδανική κοινωνία αναγνωρίζει την ελευθερία και την υπευθυνότητα ιος σημαντικά στοιχεία της ατομικής και της κοινωνικής ζωής. Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και των δύο, χωρίς να δίνουμε έμφαση στη μία και υποβιβάζοντας την άλλη, μπορούμε να κρατήσουμε μια υγιή ισορροπία μεταξύ των δύο.

«Ο σκοπός της τέχνης, ο σκοπός της ζωής μπορεί να είναι μόνο το να αυξήσει το ποσοστό της ελευθερίας και της ευθύνης που βρίσκεται σε κάθε άτομο και στον κόσμο».

Albert Camus

Η έκφραση της ευθύνης για μας τους ανθρώπους είναι η πληρέστερη δυνατή όταν αποδεχτούμε την ευθύνη προσωπικά και μετά από σκέψη. Και η ελευθερία που έχει γίνει αποδεκτή έπειτα από σκέψη μάς κάνει να αισθανόμαστε υπεύθυνοι.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ