Συμβουλευτική της Αυτοεκτίμησης – Μελέτη Περίπτωσης

Πτυχιακή Εργασία

Θέμα : Συμβουλευτική της Αυτοεκτίμησης – Μελέτη Περίπτωσης

Διδάσκουσα : Δρ. Σίμου Βίκυ – Φοιτήτρια : Μέγα Αναστασία

  1. Εισαγωγή

Συμμετέχοντας στο διετές πρόγραμμα , θεωρώ πως έλαβα το πιο πολύτιμο δώρο που μου χάρισε απλόχερα (έως αυτή τη στιγμή) η ζωή, τη σοφία της γνώσης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες είχα την ευκαιρία να κατανοήσω περισσότερο τον εαυτό μου, να βελτιώσω τις διαπροσωπικές μου σχέσεις, να έρθω αντιμέτωπη με τη δικιά μου αλήθεια, να εντοπίσω και να αποδεχτώ τα δυνατά και αδύνατα σημεία μου. Επίσης, εξίσου σημαντικό, κατάφερα να αφήσω πίσω μου και να συγχωρέσω ότι με εμπόδιζε ενώ εστίασα την οπτική μου στο παρόν χτίζοντας με γερές βάσεις και αισιοδοξία το μέλλον. Ακόμα, έμαθα να αντιμετωπίζω τα προβλήματα της ζωής με μεγαλύτερη επάρκεια και άνεση. Το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, ήταν πως έμαθα να έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, να είμαι δημιουργική και να κυνηγάω τις επιθυμίες και τα όνειρα μου, αναγνωρίζοντας και τιμώντας την αξία μου.

Πίνακας Περιεχομένων

1.Εισαγωγή……………………………….……………………………………3

1.1 Συμβουλευτική Ψυχολογία και Αυτοεκτίμηση : Έννοιες – Ορισμοί….5

1.2 Οι πυλώνες της αυτοεκτίμησης……………………………….………..7

  1. Ερευνητικά ερωτήματα……………………………………..……………8

2.1 Μεθοδολογία……………………………….….…………………..…….9

  1. Μελέτη περίπτωσης του Α. (41 ετών)………..……………………….10

3.1 Συνεδρία 1η : Ο πυλώνας της ταυτότητας Ι. ……….…….…………12

3.2 Συνεδρία 2η : Ο πυλώνας της ταυτότητας ΙΙ ……………………..…17

3.3 Συνεδρία 3η : Ο πυλώνας της ταυτότητας ΙΙΙ………………………..21

3.4 Συνεδρία 4η : Ο πυλώνας της ταυτότητας ΙV……………………….24

3.5 Συνεδρία 5η : Ο πυλώνας της ταυτότητας V…………………..……26

3.6 Συνεδρία 6η : Ο πυλώνας της ταυτότητας VI -Ιστορικό οικογένειας……………………………..28

3.7 Συνεδρία 7η : Ο πυλώνας των σχέσεων – δεσμών …………………35

3.8 Συνεδρία : Ο πυλώνας του σκοπού…………………………………..37

3.9 Συνεδρία : ………41

  1. Αποτελέσματα……………………………………………………………50
  1. Βιβλιογραφία…………………………………………………………… .51
  1. Παράρτημα………………………………………………………………..52

Κατεβάστε όλοι την πτυχιακή εργασία εδώ