Συνεδρίες Ύπνωσης

Συνεδρίες Ύπνωσης (Μαυροπούλου) – Συνεδρίες στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης – Δρ. Β. Σίμου

  Συνεδρίες με την Α. Εισαγωγικό Η συγκεκριμένη περίπτωση προσήλθε με έντονα στοιχεία εσωτερικού θυμού, ψυχοσωματικών εκδηλώσεων του θυμού αυτού, αμφισβήτησης της ταυτότητάς της και των ως τώρα επιλογών της. Από την αρχική διαγνωστική συνέντευξη διαφάνηκαν ότι υπάρχουν έντονα ενοχικά συναισθήματα προς διάφορες κατευθύνσεις και μια γενικότερη δυσκολία να αναγνωρίσει τα θετικά στοιχεία και επιτεύγματά της. Κατά τις συνεδρίες ύπνωσης στις φάσεις διαλόγου χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, προκειμένου να εκμαιεύσω λέξεις- κλειδιά σημαντικές για την εκπόνηση των συνταγών που τελικά χρησιμοποίησα.

Κατεβάστε όλοι την πτυχιακή εργασία εδώ