Θεραπεία του Ψυχικού Τραύματος

Θεραπεία του Ψυχικού Τραύματος

ptsd
 

Η Θεραπεία του Ψυχικού Τραύματος και της Μετατραυματικής Διαταραχής Άγχους PTSD.

 
Η Θεραπεία του Ψυχικού Τραύματος και της Μετατραυματικής Διαταραχής Άγχους PTSD. Το τραύμα επηρεάζει κάθε διάσταση της ζωής. Ο άνθρωπος περνώντας μέσα από τα δύσκολα γεγονότα της ζωής, βιώνει συχνά μια βαθιά αίσθηση αποδυνάμωσης και εσωτερικής αποσύνδεσης. Συχνά οι συμβατικές προσεγγίσεις στη θεραπεία των ψυχικών τραυμάτων αποτυγχάνουν να θεραπεύσουν βαθύτερα και ουσιαστικά. Αυτό οφείλετε στο ότι προσπαθούν μέσω του “λόγου – γλώσσας” που μόνο το αριστερό ημισφαίριο κατανοεί να προκαλέσουν θεραπευτική αλλαγή. Οι τραυματικές όμως εμπειρίες καταγράφονται στο δεξί ημισφαίριο (ιππόκαμπος) και στο σώμα μας. Τα συναισθήματα και τα βιώματά μας γίνονται κατανοητά και θεραπεύονται μόνο με σύμβολα. (ζωγραφική κατασκευές κίνηση μουσική …). ptsd_4ptsd_3ptsd_1ptsd_2 Πληροφορίες για τις θεραπείες στείλτε email: simoueq@gmail.com