Κλινική Ύπνωση

Βασικό Ύπνωσης – American Board of Hypnotherapy
Milton Erickson (hypnotic) language patterns

Εσείς τι πραγματικά γνωρίζετε για αυτή την τεχνική και την εφαρμογή της; Εχετε αναρωτηθεί για το πώς κάποιοι άνθρωποι ξεδιπλώνουν το λόγο τους με τρόπο που:

  • να κατευθύνουν την προσοχή του συνομιλητή τους σε πράγματα που δίνουν τη δυνατότητα να σκεφτούν νέες επιλογές , λύσεις, και
  • να δημιουργούν τις προϋποθέσεις αυτοβούλως να ενεργοποιηθούν και να διαμορφώσουν συμπεριφορές οι οποίες τους επιτρέπουν να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να κάνουν τις αλλαγές που θέλουν σε τομείς της ζωής του;

Ανακαλύψτε το μηχανισμό

   • Μάθετε για τον Milton Erickson ενός από τους μεγαλύτερους ψυχοθεραπευτές ο οποίος χρησιμοποιούσε την γλώσσα της ύπνωσης (hypnotic language).
   • Μάθετε πως οι ερευνητές και δημιουργοί του NLP, Richard Bandler & John Grinder αποδόμησαν αυτά τα σχήματα του λόγου και τα παρουσίασαν με τρόπο που να βρίσκουν πρακτική και σε πολλά πεδία εφαρμογών μαζί με εφαρμογές σε θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Κάντε την αρχή μαθαίνοντας να φτιάχνετε τα δικά σας hypnotic patterns και να τα χρησιμοποιείτε για:

   • Να παρουσιάζετε τις απόψεις σας στην καθημερινότητά σας με διεισδυτική κομψότητα και πειθώ.
   • Να παρουσιάζετε ένα θέμα που τρόπο που να μην επιδέχεται αμφισβήτηση.
   • Να προσφέρετε στους ανθρώπους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή τη δυνατότητα να σκεφτούν ακόμη περισσότερες επιλογές, και να αναδείξουν δυνάμεις μέσα τους που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση.

Συνεχίστε με την κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση να εμβαθύνετε με μεγαλύτερη ευκολία στην τέχνη “hypnosis”.

   • Μάθετε σωστά για το τι πραγματικά είναι ύπνωση και τα οφέλη της που στοχεύουν στην ανάδειξη απεριόριστων δυνατοτήτων και
   • Mάθετε να τη διακρίνετε από ατυχείς παρανοήσεις και πρακτικές.
Α΄Κύκλος

Περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:

  • Erickson
   1. Βασικές θεωρίες και τα 3 στάδια
   2. Μέθοδοι έμμεσης υποβολής
   3. Προετοιμασία συνεδρίας ύπνωσης
   4. Ericksonian Induction I, παρουσίαση και πρακτική
   5. Ericksonian Induction II, παρουσίαση και πρακτική
  • Elman
   1. Θεωρία του Elman για την επαγωγή
   2. Στάδια ύπνωσης κατά Elman
   3. Στοιχεία Υπνωτικής Επαγωγής του Elman
   4. Pre-talk
   5. Elman Induction I, παρουσίαση και πρακτική με pre-talk
   6. Elman Induction II, παρουσίαση και πρακτική με pre-talk
  • Η γλώσσα της αλλαγής
  • Εγχειρίδιο υπνοθεραπείας
  • Αθλητισμός και επίδοση
  • Επαγωγή Αυτοεκτίμησης
  • Κινητοποίηση για Επιτυχία
  • Μείωση του στρες
  • Ύπνωση και κάπνισμα
  • Φοβία και έλεγχος του φόβου Ι – εισαγωγικό
  • Φοβία και έλεγχος του φόβου ΙΙ – χαλάρωση
  • Αυτοεμπιστοσύνη
  • Ψυχοσωματική και συμπτώματα
  • Αξιολογήσεις
   1. πρώιμου σταδίου
   2. ψυχοσωματικών συμπτωμάτων
  • Σχεδιασμός συνταγών για αλλαγή
  • Η δύναμη της υποβολής
  • Σενάριο για διατήρηση καλής υγείας
  • Τι είναι ύπνωση (Kraizer)