ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ – Ασθένειες – Συμπτώματα – Θεραπεία

Τι συναισθήματα κρύβονται πίσω από τα συμπτώματα;
Η κατανόηση αυτών των συναισθημάτων βοηθά στην αντιμετώπιση τους – ίαση.

Το συμπλήρωμα της ιατρικής φροντίδας.
Γιατί αναπτύσσω αυτή την αρρώστια;
Πώς επιδρά το άγχος στην καθημερινή ζωή;
Πού οδηγεί η κατάθλιψη και η απόγνωση;
Γιατί νιώθω συνεχώς κουρασμένος;
Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί “γιατί αναπτύσσω αυτή την αρρώστια;”
Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί αν υπήρξε μία δύσκολη συναισθηματική κατάσταση πριν εμφανιστεί το σωματικό σύμπτωμα; Όλο και περισσότερες έρευνες, αποδεικνύουν ότι τα συναισθήματα που έχουν καταπιεστεί προκαλούν αρρώστιες ή και προδιάθεση για ατυχήματα.

Το άγχος στην καθημερινή ζωή, ανησυχεί τους γιατρούς σήμερα, όσο ανησυχούσαν οι μολυσματικές ασθένειες πριν δύο ή τρεις γενιές.

Ομάδες ψυχολογικής στήριξης για :

  • Καρκινοπαθείς (5 συναντήσεις)
  • Φοβίες – Πανικούς (5 συναντήσεις)
  • κατάθλιψη (5 συναντήσεις)


Ψυχοσωματική – Εκδόσεις:
1. Μηνύματα από το Σώμα
2. Εξαρτήσεις και Δυνατές Επιθυμίες