Πώς Ανατρέφετε τα Παιδιά Σας;

Ας εξετάσουμε τώρα τα πρότυπα και τις αξίες που χρησιμοποιείτε για να διαπαιδαγωγήσετε τα παιδιά σας. Σημειώστε λοιπόν ποια από τις δύο δηλώσεις σάς αντιπροσωπεύει, αυτή που σας ταιριάζει περισσότερο.

Εξηγώ τι θέλω από το παιδί μου.

Το παιδί μου θα έπρεπε πια να γνωρίζει τι θέλω.

«Θα ξέρεις ότι το δωμάτιό σου είναι καθαρό, όταν γίνουν τα εξής πέντε πράγματα….»

«Πήγαινε επάνω και καθάρισε το δωμάτιό σου».

«τι πρέπει να Κάνεις γι’ αυτό;»

«Να τι πρέπει να Κάνεις γι’ αυτό».

Οι συνέπειες είναι άμεσες όταν υπάρξει κακή συμπεριφορά και αθέτηση συμφωνιών.

Προειδοποιώ και υπενθυμίζω συχνά στο παιδί μου όσα έχουμε συμφωνήσει, όταν φέρεται άσχημα ή παραβιάζει τις συμφωνίες μας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ