NLP

NLP – Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός

Πολλοί άνθρωποι καταπιάνονται με το πόσο τυχεροί και πετυχημένοι είναι οι άλλοι, πόσο εύκολα τα καταφέρνουν, πόσο βολικά τους έρχονται τα πράγματα στη ζωή τους, σε αντιδιαστολή με τους ίδιους που νιώθουν ότι βρίσκονται σε έναν συνεχή αγώνα.

Τι άραγε συμβαίνει, τι κάνουν και εμφανίζονται κάποιοι να μπορούν πάντα να τα καταφέρνουν στις σχέσεις τους, να δίνουν την αίσθηση ότι έχουν την τύθχη με το μέρος τους, ή ότι καταφέρνουν να βρίσκονται στον κατάλληλο χώρο την κατάλληλη στιγμή. Τι το ιδιαίτερο έχουν; Είναι γιατί γεννήθηκαν με κάποιες ιδιαιτερότητες που τους δίνουν τη δυνατότητα να τα καταφέρνουν εν μέσω δυσκολιών και όλα να τους έρχονται βολικά; Είναι σκέτη τύχη; Είναι γιατί σκέφτονται και ενεργούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο; Κι αν ναι, ποιος είναι αυτός; Μπορεί ο καθένας από εμάς να ακολουθήσει το παράδειγμά τους, τον τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν και πώς και με τι αποτελέσματα;

Το σύστημα NLP δημιουργήθηκε το 1970 από την περιέργεια δυο ανθρώπων, των John Grinder, γλωσσολόγου, και Richard Bandler, μαθηματικού – καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Santa Cruz της Καλιφόρνια. Ξεκίνησαν και ασχολήθηκαν με μια μελέτη / project, που στόχο είχε να σπουδάσουν και να καταλάβουν πώς κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο αποτελεσματικοί σε διάφορους τομείς. Ανέπτυξαν και επεξεργάστηκανμαζί έναν τρόπο να παρατηρήσουν, να καταγράψουν, να εντοπίσουν, να κωδικοποιήσουν και να αναπαράγουν τον τρόπο που σκέφτονται και συμπεριφέρονται, πετυχαίνοντας αυτοί οι άνθρωποι αυτό που δεν μπορούν κάποιοι άλλοι. Η ανάπτυξη του συστήματος υποστηρίχτηκε από συνδυαστική μελέτη ψυχολογίας, νευροφυσιολογίας, φιλοσοφίας, βιολογίας και συνεχώς εμπλουτίζεται από συνεχιστές τους.

Έκτοτε, τα τρία γράμματα NLP (Neuro-Linguistic Programming – Νευρο-γλωσσικός Προγραμματισμός) έχουν επικρατήσει και αποδίδουν ένα ευρέως διαδεδομένο, πρωτο¬ποριακό, εντυπωσιακό και πολλά υποσχόμενο σύστημα στη σφαίρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της αξιοποίησης του δυναμικού των ανθρώπων. Δίνει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα, με εξειδικευμένες και επιλεγμένες τεχνικές ανάλογα με το θέμα μελέτης, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τρόπο που χειρίζονται καταστάσεις στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται και δραστηριοποιούνται.

Τόσο το εύρος των εφαρμογών όσο και η επιλογή και χρήση των τεχνικών σε διάφορους κλάδους διαφέρουν. Οι επιστημονικές κοινότητες εξετάζοντας και διερευνώντας, βοηθούν στο να αντληθούν συμπεράσματα από τη μελέτη και εφαρμογή και ήδη το υιοθετούν και το εντάσσουν σε αξιόπιστα συστήματα, εφόσον χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται από ανθρώπους με την ανάλογη γνώση και υπόβαθρο για την εκάστοτε περίπτωση και κλάδο εφαρμογής.

Ως ειδικοί του NLP επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα μέσα από τις δραστηριότητες μας. Συνεργαζόμαστε με ομάδα επιλεγμένων NLP Trainers και coaches, που διαθέτουν διεθνή εμπειρία και έχουν συνεργαστεί και εντρυφήσει με τους δημιουργούς Richard Bandler και John Grinder, καθώς και με γνωστά ονόματα (Robert Dilts, Christina Hall, Tad James, Wyat Woodsmall), έχουν πολύπλευρη άποψη και συνεχώς ενημερώνονται σε τεχνικές και νέες προσεγγίσεις. Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις προκλήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσφέρει η ελληνική αγορά και είναι προσαρμοσμένα ώστε να συμπεριλαμβάνουν τις ιδιοτυπίες της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας.

Ήδη πολλοί μιλούν για εκπληκτικά αποτελέσματα που έχουν δει στον εαυτό τους ή στην επαφή τους και στις συναλλαγές τους με άλλους ανθρώπους, καθώς επίσης και στις επαγγελματικές επιδιώξεις τους.