ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

Το τραύμα από την προγεννητική περίοδο μέχρι και την εφηβεία. Άνοιγμα του πυρήνα της ύπαρξης μας (core material). Της πνευματικής μας ύπαρξης, του αναφαίρετου δικαιώματός μας να έχουμε ΕΥ ΖΕΙΝ και όχι απλή επιβίωση. Η ουσιαστική ελευθερία μας ως ΥΠΑΡΞΕΕΙΣ, και η μοναδική πρόληψη για την ψυχοπνευματική μας ΥΓΕΙΑΣ και την υγεία των παιδιών μας. […]